Výstavba OZE Laskár Nováky

Výstavba OZE Laskár Nováky

Pre konečného zákazníka PTH a.s. Prievidza sme zrealizovali výstavbu technologickej časti nového obnoviteľného zdroja OZE Laskár Nováky. Cieľom novej stavby „Výstavba OZE zdroja Laskár“ je vybudovanie zdroja tepla na báze drevných štiepok z celkovým tepelným výkonom centrálneho biomasového zdroja 6,4 MW. Nový tepelný zdroj bude slúžiť pre zásobovanie teplom v rámci CZT v časti územia, ktoré prináleží mestu Nováky a obci Lehota pod Vtáčnikom. Nový OZE má zabezpečiť celoročnú prevádzkovú spoľahlivosť výroby a dodávky tepla po odstavení uhľovej elektrárne Nováky (ENO) , ktorá končí prevádzku k 31.12.2023.

Jedná sa o teplovodnú kotolňu v ktorej boli inštalované vysokoúčinné a ekologické zariadenia so špeciálnou technológiou rekuperácie a čistenia spalín.

Po úspešných individuálnych skúškach v najbližších dňoch budú zahájené „ teplé skúšky“ s uvedením do kotolne do prevádzky.