Slovenské elektrárne a.s., Atomová elektráreň Jaslovské Bohunice, IPR EBO ELEKTROKOTOL

Rok realizácie: 2019
Miesto realizácie : Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
Rozsah dodávok a prác:

  • Realičná projektová dokumentácia
  • Komplexná montáž elektródového kotla 30 t/hod
  • Výroba a dodávka primárneho okruhu kotla
  • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

  • 30 MW, 16 kV, 15 bar
  • Nový zdroj pre poskytovanie podporných služieb SRV a dodávku pary pre EBO