PTH, a.s., Prievidza, Výstavba OZE Laskár

Rok realizácie: 2023
Miesto realizácie: OZE Laskár Nováky

Rozsah dodávok a prác:

  • Realičná projektová dokumentácia
  • Komplexná dodávka a montáž technológie kotolne
  • Komplexná dodávka PRS a SKR
  • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

  • Menovitý výkon kotolne 2 x 3,2 MW
  • Palivo: drevná štiepka
  • Tepelná účinnosť kotla s EKO pri menovitom výkone 96,6%
  • Tepelná účinnosť kotla bez EKO pri menovitom výkone (zima) 85,5%