Akumulácia tepla

Akumulácia tepla umožní efektívnejšie využitie vyrobeného tepla, pri priemernom dennom tepelnom výkone. Tým je umožnené maximálne využitie zariadení napr. pri výrobe elektrickej energie v kogeneračných zdrojoch alebo v parných turbínach.
Rozhodujúcim parametrom pre akumuláciu tepla je optimálna veľkosť vlastnej akumulačnej nádrže a tiež parametre a veľkosť všetkých nových a súvisiacich technologických zariadení.
Návrh parametrov súvisiacich technologických zariadení vychádza z rozhodujúcej podmienky, t.j. zabezpečiť 100% výrobu a dodávku tepla pre odbery tepla v SCZT počas celého roka a tiež podmienky zabezpečenia plnenia dohodnutého denného diagramu výroby elektrickej energie.

Ponúkame Vám:

  • určenie optimálnej veľkosti akumulačnej nádrže
  • návrh možností a spôsobu nabíjania a vybíjania akumulačnej nádrže
  • návrh zapojenia akumulátora do súčasných potrubných rozvodov PPC a SCZT,
  • návrh výkonu nabíjacích a vybíjacích výmenníkov tepla,
  • návrh nabíjacích a vybíjacích čerpadiel,
  • odhad nákladov kompletného systému akumulácie
  • rámcový výpočet návratnosti investície.