ISENG-MONT, s. r. o. pre realizáciu vlastného diela ako aj pre koncových zákazníkov ponúka :

MONTÁŽ 

 • montáž, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení
 • montáž kotlov parných, horúcovodných rôznych výkonov, alebo ich tlakových a netlakových častí
 • montáž plynových a olejových horákov
 • montáž regulačných plynových staníc
 • montáž redukčných staníc pary
 • montáž úpravne vody a kondenzátu
 • montáž plynovodov a plynových rozvodov
 • montáž potrubia z ocele tr. 11, 12, 15 a 17
 • montáž tlakových, netlakových nádob a zásobníkov
 • montáž výmenníkov
 • montáž predizolovaných rozvodov
 • montáž oceľových konštrukcií
 • montáž komínov
 • montáž vzduchotechniky
 • montáž rozvodov ústredného kúrenia
 • montáž strojovní vzduchu
 • montáž zariadení v potravinárstve, v chemickom a petrochemickom priemysle