skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

 

Vážení obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som Vám predstavil spoločnosť ISENG-MONT, s. r. o.  jej históriu, pracovné výsledky a ponuku služieb.

 

Firma ISENG - MONT s.r.o. sa radí medzi popredné firmy v Slovenskej republike v oblasti komunálnej a priemyselnej energetiky. Spoločnosť disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhodobé skúsenosti z tuzemských a zahraničných energetických stavieb.


Svojím partnerom ponúkame obchodné, inžinierske, výrobné, montážne a servisné služby. Náš hlavný cieľ je poskytnúť každému zákazníkovi optimálne technické riešenie s využitím najmodernejších energetických zariadení pri rekonštrukciách, opravách a investičných zámeroch.
Poskytujeme našim zákazníkom systém jedného dodávateľa - realizovať dielo na kľúč.


V energetike máme dominantné postavenie a aktívne sa zapájame na racionalizáciách tepelných hospodárstiev v priemyselných podnikoch a v mestách. Cieľom racionalizačných opatrení je zvyšovať úspory pri výrobe, rozvode primárnych a sekundárnych zdrojov. Návrhy technických riešení predmetných projektov sa zameriavajú na úsporu palív a spotrebu tepla. Ďalej riešime projekty zamerané na úspory paliva, elektrickej energie, technologickej vody, ako aj nákladov na opravy a údržby energetických zariadení. Súčasťou technických riešení a navrhovaných projektov je znižovanie zaťaženia životného prostredia emisiami zo spaľovacích procesov a ekologizácia energetických zariadení.


Na základe našich skúseností a dlhodobých referencií sme schopní Vám poskytnúť moderné technické riešenia, ktoré zodpovedajú vysokým nárokom na úspornú prevádzku, životnosť zariadení, ale aj náročným požiadavkám kladeným na ochranu životného prostredia.

 

Výsledkom kvalitnej a cieľavedomej práce spoločnosti ISENG-MONT,s.r.o.  je získanie 1.miesta v súťaži Najlepší projekt energetiky 2007 za realizáciu projektu Zásobovanie teplom mesta Púchov. Súťaž bola vyhlásená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej rebubliky, Slovenskou energetickou agentúrou Slovenskej republiky za realizované projekty za obdobie 2004,2005 a 2006 zamerané na úspory energetickej náročnosti a obnoviteľlné zdroje energií.

 

Ing. Igor SLAVKOV
konateľ a riaditeľ spoločnosti

tomenu