Oprávnenia a certifikáty

skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu
image001 image002 image003

 

 

opravnenie-tzopravnenie-tz-priloha

Oprávnenie TZ 953I4 12 007-TZ-O

( OU ,R ,M ) - Aa1,a2,a3,a4,b1,b2, Ba1 ,b1 ,b2d1,d2,e1

opravnenie_1577_4_2008_tz

Oprávnenie TZ 157714120-0 T8 Z -V,Z

Aa1,a2,a3,a4,b1,bB2a,1 ,b1,b 2

opravnenie-pzopravnenie-pz-priloha

Oprávnenie PZ 108414120-0 P7Z-O (OU,M,R)

A f,gl,h,B f,g1,g3,hl,h2

 

iso-9001-2009-ism_sj iso-9001-2009-ism_aj
STN EN ISO 9001:2009 SJ STN EN ISO 9001:2009 AJ
certifkat-iso-14001_2005_sj certifkat-iso-14001_2005_aj
STN EN ISO 14001:2005 SJ STN EN ISO 14001:2005 AJ
certifkat-iso-18001_2009_sj certifkat-iso-18001_2009_aj
STN EN ISO 18001:2009 SJ STN EN ISO 18001:2009 AJ
tomenu