skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT, s. r. o. Vám v rámci výrobných a dodavateľských činností Vám ponúka :

     - výrobu kotlov, komponenty častí parných, horúcovodných a teplovodných kotlov ( mebránové steny, spalovacie komory, prehrievače, ohrievače )
     - e
konomizéry pre zvýšenie účinnosti 
     - výmenníky spaliny - voda, horúci vzduch - voda , výmenníky z rebrovaných rúrok alebo z "hladkých" rúrok 
     - hadovité systémy pre klasické kotly, prehrievače, ohrievače
     - rúrkové systémy pre spaľovacie komory kotlov
     - ohrievače vzduchu 
     - spojovacie potrubia
     - redukčné stanice pary
     - rozdelovače, zberače
     - spalinovody
     - tlakové a netlakové nádoby
     - zásobníky
     - oceľové konštrukcie   

Pri zabezpečení výroby a dodávky sme schopní si spracovať a zabezpečiť vlastnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu, vrátane sprievodnej dokumentácie.

tomenu