skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT, s. r. o. pre realizáciu vlastného diela ako aj pre koncových zákazníkov ponúka :

MONTÁŽ 
     - montáž, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení
     - montáž kotlov parných, horúcovodných rôznych výkonov, alebo ich tlakových a netlakových častí 
     - montáž plynových a olejových horákov
     - montáž regulačných plynových staníc
     - montáž redukčných staníc pary
     - montáž úpravne vody a kondenzátu
     - montáž plynovodov a plynových rozvodov
     - montáž potrubia z ocele tr. 11, 12, 15 a 17
     - montáž tlakových, netlakových nádob a zásobníkov
     - montáž výmenníkov
     - montáž predizolovaných rozvodov
     - montáž oceľových konštrukcií
     - montáž komínov
     - montáž vzduchotechniky
     - montáž rozvodov ústredného kúrenia
     - montáž strojovní vzduchu
     - montáž zariadení v potravinárstve, v chemickom a petrochemickom priemysle

tomenu