skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT, s. r. o. ponúka dodávky investičných celkov na kľúč :

     - pre centrálne zásobovanie technologickej pary a tepla pre priemysel
     - pre centrálne zásobovanie pary a tepla pre komunálnu sféru
     - pre výstavbu a rekonštrukcie kotolní
     - pre výstavu a rekonštrukcie kotlov na spaľovanie uhlia, biomasy , zemného plynu
     - pre výstavbu a rekonštrukcie výmenníkových odovzdavácích staníc a domových výmenníkových staníc
     - pre výstavbu parovodov, teplovodov, bezkánalových rozvodov


V rámci komplexnej dodávky na "na kľúč " vykonáme komplexný inžiniering, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, zastupujeme zákazníka pri stavebnom konaní, vypracujeme realizačné projekty všetkých profesií, vykonáme realizáciu stavby so všetkými skúškami a meraniami potrebnými pre konkrétny obchodný prípad s vypracovaním sprievodnej dokumentácie. Po zaškolení obsluhy odovzdáme dielo zákazníkovi do skúšobnej prevádzky a odovzdáme sprievodnú dokumentáciu stavby pre kolaudačné konanie.

Na základe dlhodobých skúseností ponúkame pre každého zákazníka najoptimálnejšie riešenie s najlepším pomerom
cena - termín - kvalita - úspory.

tomenu