Obchodná činnosť horáky RIELLO BURNERS

skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

Ticho, ktoré hreje - plynové a olejové horáky RIELLO BURNERS

Firma RIELLO BURNERS patrí vo svete medzi popredných výrobcov plynových a olejových horákov. Výrobný program  RIELLO BURNERS umožňuje riešiť všetky spaľovacie procesy v domových kotolniach, centrálnych zdrojoch tepla v komunálnej a priemyselnej sfére, vrátane špeciálnych priemyselných aplikácií. Výrobný program pre výkony od 10 kW do 32 000 kW pre spaľovanie zemného plynu, LPG, oleja.Horákmi RIELLO BURNERS garantujeme bezproblémovú a úspornú prevádzku, nízke emisie a hlučnosť. 

RIELLO BURNERS katalóg - zip pdf 12MB

tomenu