skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

 

V súvislosti s blížiacim sa termínom platnosti nových limitov pre emisie NOx si Vám dovoľujeme ponúknuť našu pomoc a spoluprácu pri riešení znižovania emisií NOx.

Je nám všeobecne známe, že zníženie produkcie NOx v spalinách energetických zariadení pomocou primárnych opatrení ( nízkoemisné spaľovanie, pásmovanie vzduchu a pod. ) má svoje hranice a je možné len do určitej miery. To vedie k tomu, že pre niektoré palivá a pre spaľovacie zariadenia , navrhované v minulých rokoch bez ohľadu na emisie oxidu dusíka, nie je možné samotnými primárnymi opatreniami dosiahnuť emisné limity, ktoré budú požadované v blízkej budúcnosti.
V tomto prípade prichádza na rad použitie sekundárnych metód pre zníženie NOx.

V súčasnosti sa využívajú dve metódy, katalická a nekatalická redukcia NOx.

Pri krátkom porovnaní je možné posúdiť, že katalická redukcia oxidu dusíka ( označovaná anglickou skratkou SCR ) umožní dosiahnuť mierne lepšiu účinnosť ako nekatalická redukcia ( SNCR ). Je to ale za cenu vyšších investičných nákladov ( až niekoľkonásobne ) a taktiež prevádzkové náklady sú v porovnaní so SNCR vyššie.

Pritom rozdiel vo výsledku – v znížení hodnoty NOx - nie je taký výrazný , ako by to mohla naznačovať finančná náročnosť. Metódu SNCR je preto možné považovať za optimálny priesečník kvalitných výsledkov a ekonomicky prijateľných nákladov – to znamená najlepšiu dostupnú techniku ( BAT ). A práve aplikáciou metódy SNCR na Vašom jestvujúcom alebo projektovanom zariadení Vám môžeme pomôcť.

V spolupráci s nemeckou firmou Mehldau&Steinfath Umwelttechnik a jej zastúpením v Brne sme schopní Vám navrhnúť a inštalovať zariadenie SNCR pre Váš kotol vrátane montáže a uvedenia do prevádzky.

"Znižovanie emisií SNCR".pdf na stiahnutie (6MB)

 

emisie-02

tomenu