skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

 

Názov : Oprava tlakového celku kotla K2, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď

Predmet : Oprava chladiaceho registra kotla K2, 75 t/h

Odberateľ : Slovenské cukrovary,s.r.o. , Sereď

Zariadenie odovzdané zákazníkovi.

Názov : Parovod kotla K6 , Veolia Ulitites Žiar nad Hronom,a.s.

Predmet : Komplexná dodávka parovodu kotla K6 , napojenie na VTR2

Odberateľ: Veolia Ulitites Žiar nad Hronom,a.s.

Názov : Inštalácia vodotrubného kotal kotla K4, Považský cukor,a.s.

Predmet : Komplexná dodávka parného kotla , 18,5 t/h, 445 C, 3,8 MPa

Odberateľ : Považský cukor ,a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o. dodala pre cukrovar  Považský cukor,a.s., člen skupiny Nordzucker parný kotol K4. Výrobcom kotla ako aj generálnym dodávateľom stavby je spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o. 

Zariadenie odovzdané zákazníkovi.

Názov:  Experimentálna héliová slúčka " Výskumné centrum ALLEGRO "

Predmet : Dodávka , výroba, montáž primárneho a sekundárneho okruhu héliovej slučky, 520 C, 7 MPa

Odberateľ : Škoda JS,a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovenská akadémia vied

Spoločnosť ISENG -MONT,s.r.o. v  rámci medzinárodného programu " ALLEGRO" v spolupráci Škoda JS,a.s. a Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom, dodávateľom prímárneho a sekundárneho okruhu héliovej slučky pre realizáciu aktivíty projeku "Výskumné centrum ALLEGRO"

Zariadenie odovzdané zákazníkovi.

Názov:  Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.

Predmet : Zmena palivovej základne kotla K6 , 75 t/h ,440 C, 3,92 MPa
Odberateľ : Dalkia Industry ŽIar nad Hronom,a.s.
Dodávka "na kľúč"  modifkácia  parného kotla K6 na spaľovanie uhlia na spalinový kotol s inštaláciou predradenej technológie pre splynovanie biomasy.
 
Rekonštrukcia pôvodne uhoľného parného kotla K6 na spalinový kotol s predradenou technológiou na splynovanie biomasy. Získaný plyn sa spáli v ďalšej časti predradeného zariadenia a spaliny sa vedú do upraveného kotla K6.Systém spaľovania  predradenej technológie pozostávaz dvoch torzných komôr, kde sa spaľuje ochudobnený plyn  ( syntézny plyn) a každú z nich zásobujú dva splynovače.
Súčasťou realizácie projektu je nová elektroinštalácia , systém riadenia a kontroly , inštalácia zariadenia pre zniženie emisií "DENOX" , rekonštrukcia elektroodlučovačov, inštalácia spalinového výmenníka, oprava priemyselného komína s vyvložkovaním.
 
Zariadenie bolo odovzdané zákaznikovi.
tomenu