Projekt experimentálna heliová slučka

skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

slucka01

slucka02

Cieľom inštalácie zariadenia je skúmanie na modeli héliovej slučky  odvod zvyškového tepla  reaktora a preveriť základné bezpečnostné charakteristiky vysokoteplotného rýchleho reaktora chladeného héliom (GFR), resp. jeho demonštračnej jednotky ALLEGRO. Na experimentálnom zariadení budú overené termodynamické a hydraulické vlastností okruhu so zaradeným zdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavenom reaktore a výmenníkom tepla na jeho odvod. Zariadenie umožní modelovať zmenu odvádzaného výkonu, zmenu hydraulického odporu slučky, teploty a tlaku hélia.

 

Prevádzkové parametre:

-       Maximálna teplota na výstupe z reaktora :   520 °C

-       Maximálna teplota na vstupe do reaktora :  250 °C

-       Prevádzkový tlak: 7,0 MPa

maximálna teplota na výstupe z reaktora

520°C

maximálna teplota na vstupe do reaktora

250°C

prevádzkový tlak

7,0 MPa

maximálny tepelný príkon

500 kW

nominálny tepelný príkon

220 kW

tomenu