skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

Spoločnosť ISENG -MONT,s.r.o. rozšírila svoje služby o návrhy  - projekty  - komplexné dodávky elektrokotlov PARAT.

Popis kotlov ´.

Kotol pozostáva z vonkajšej a vnútornej nádoby. Vo vnútri vnútornej nádoby,ktorá je elektricky izolovaná od vonkajšieho plášťa, sú zavesené elektródy.
Horúca voda je generovaná cirkuláciou kotlovej vody cez vrchnú komoru, kde sú zavesené elektródy. Nádoba kotla je natlakovaná dusíkom a kvôli relatívne malému objemu sa kotol správa tiež ako expanzná nádoba.Kotol je navrhnutý pre prevádzkové napätie 6 až 23 kV. Teplo je generované ohmickým odporom vo vode medzi elektródami. Kotol sa vo vnútornom okruhu správa ako čistý ohmický odpor. Voda a vnútorná nádoba tvoria izolovaný nulový bod v zapojení do hviezdy medzi elektródami. Vďaka geometrii elektród je prúdová hustota taká nízka, že elektródy nie sú opotrebovávané. Výstupný výkon je riadený škrtiacim ventilom, ktorý reguluje hladinu v hornej komore kotla.

tomenu