skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

Dňa 19. marca 2007 sa konala v priestoroch Slovenskej energetickej agentúry v Bratislave verejná prezentácia projektov, ktoré sa prihlásili do súťaže „Najlepší projekt energetiky“. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení generálneho riaditeľa Sekcie energetiky a Slovenská energetická agentúra v zastúpení generálneho riaditeľa.


Súťaž bola zameraná na ocenenie projektov realizovaných na Slovensku za posledné 3 roky (t.j. od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006) v oblasti úspor energie a využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Do súťaže sa mohli prihlásiť podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, organizácie z verejnej a štátnej správy.

Prihlásené projekty:

  • RADEN s.r.o. Košice - Aplikácia miestnych biopalív v komunálnej energetike plynofikovaných nízkopríjmových piatich obcí Východného Slovenska
  • TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín - Rekonštrukcia kotolne na biomasu, rozvod tepla a MaR CZT v Dolnom Kubíne
  • TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín - Montáž slnečných kolektorov na ohrev TÚV v bytovom dome
  • Tradeinvest SERVICE, spol. s r.o., Martin - Tepelné čerpadlo
  • ISENGMONT, s.r.o. Levice - Zásobovanie teplom mesta Púchov
  • Občianske združenie Pasívne domy, Bratislava - Inteligentný pasívny dom
  • Hriňovská energetická, s.r.o. Hriňová - Komplexný prístup k energetickému využitiu biomasy v Hriňovej
  • BaSys Czech & Slovak s.r.o., Bratislava - Nízkoenergetický inteligentný dom iDOM
  • Nestlé Slovensko s.r.o. Prievidza - Optimalizácia energetického systému Nestlé Prievidza
  • Obec Čachtice - Slnečný región Čachtice

1. miesto za najlepší projekt si odniesla spoločnosť ISENG-MONT, s.r.o., Levice  za projekt  "Zásobovanie teplom mesta Púchov"

isengmont_ocenenie

Popis projektu "Zásobovanie teplom mesta Púchov" vo formáte pdf ( 130 kB )

Viac o projekte si môžete prečítať aj TU .

tomenu