Názov : Akumulátor tepla v HV SCZT TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Predmet : Detailný inžiniering, výroba , dodávka a montáž akumulátora tepla , 2000 m3
Odberateľ : TEPLÁREŇ Považská Bystrica ,a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov : Oprava tlakového celku kotla K2, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď

Predmet : Oprava chladiaceho registra kotla K2, 75 t/h

Odberateľ : Slovenské cukrovary,s.r.o. , Sereď

Zariadenie odovzdané zákazníkovi.


Názov : Parovod kotla K6 , Veolia Ulitites Žiar nad Hronom,a.s.

Predmet : Komplexná dodávka parovodu kotla K6 , napojenie na VTR2

Odberateľ: Veolia Ulitites Žiar nad Hronom,a.s.


Názov : Inštalácia vodotrubného kotal kotla K4, Považský cukor,a.s.

Predmet : Komplexná dodávka parného kotla , 18,5 t/h, 445 C, 3,8 MPa

Odberateľ : Považský cukor ,a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. dodala pre cukrovar Považský cukor,a.s., člen skupiny Nordzucker parný kotol K4. Výrobcom kotla ako aj generálnym dodávateľom stavby je spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o.

Zariadenie odovzdané zákazníkovi.