Spoločnosť ISENG -MONT,s.r.o. rozšírila svoje služby o návrhy  – projekty  – komplexné dodávky elektrokotlov PARAT.

Popis kotlov :

Kotol pozostáva z vonkajšej a vnútornej nádoby. Vo vnútri vnútornej nádoby,ktorá je elektricky izolovaná od vonkajšieho plášťa, sú zavesené elektródy.
Horúca voda je generovaná cirkuláciou kotlovej vody cez vrchnú komoru, kde sú zavesené elektródy. Nádoba kotla je natlakovaná dusíkom a kvôli relatívne malému objemu sa kotol správa tiež ako expanzná nádoba.Kotol je navrhnutý pre prevádzkové napätie 6 až 23 kV. Teplo je generované ohmickým odporom vo vode medzi elektródami. Kotol sa vo vnútornom okruhu správa ako čistý ohmický odpor. Voda a vnútorná nádoba tvoria izolovaný nulový bod v zapojení do hviezdy medzi elektródami. Vďaka geometrii elektród je prúdová hustota taká nízka, že elektródy nie sú opotrebovávané. Výstupný výkon je riadený škrtiacim ventilom, ktorý reguluje hladinu v hornej komore kotla.