Projekt : Akumulátor tepla v HV SCZT TEPLÁREŇ Považská Bystrica,s.r.o.

Spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o. pre skupinu GGE , TEPLÁREŇ Považská Bystrica ,s.r.o.realzuje komplexnú dodávku akumulátora tepla pre HV SCZT. Objem akumulačnej nádrže je 2000 m3. Komplexná dodávka v rozahu detailneho inžinieringu, výroby , dodávok a montáže akumulátora