Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o.. rozšírila svoje služby o návrhy  – projekty  – komplexné dodávky elektrokotlov PARAT.

Popis kotlov :

Kotol pozostáva z vonkajšej a vnútornej nádoby. Vo vnútri vnútornej nádoby,ktorá je elektricky izolovaná od vonkajšieho plášťa, sú zavesené elektródy.
Horúca voda je generovaná cirkuláciou kotlovej vody cez vrchnú komoru, kde sú zavesené elektródy. Nádoba kotla je natlakovaná dusíkom a kvôli relatívne malému objemu sa kotol správa tiež ako expanzná nádoba.Kotol je navrhnutý pre prevádzkové napätie 6 až 23 kV. Teplo je generované ohmickým odporom vo vode medzi elektródami. Kotol sa vo vnútornom okruhu správa ako čistý ohmický odpor. Voda a vnútorná nádoba tvoria izolovaný nulový bod v zapojení do hviezdy medzi elektródami. Vďaka geometrii elektród je prúdová hustota taká nízka, že elektródy nie sú opotrebovávané. Výstupný výkon je riadený škrtiacim ventilom, ktorý reguluje hladinu v hornej komore kotla.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. pre skupinu GGE , TEPLÁREŇ Považská Bystrica ,s.r.o. realizuje komplexnú dodávku akumulátora tepla pre HV SCZT. Objem akumulačnej nádrže je 2000 m3. Komplexná dodávka v rozahu detailneho inžinieringu, výroby , dodávok a montáže akumulátora.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO „

Cieľom inštalácie zariadenia je skúmanie na modeli héliovej slučky odvod zvyškového tepla reaktora a preveriť základné bezpečnostné charakteristiky vysokoteplotného rýchleho reaktora chladeného héliom (GFR), resp. jeho demonštračnej jednotky ALLEGRO. Na experimentálnom zariadení budú overené termodynamické a hydraulické vlastností okruhu so zaradeným zdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavenom reaktore a výmenníkom tepla na jeho odvod. Zariadenie umožní modelovať zmenu odvádzaného výkonu, zmenu hydraulického odporu slučky, teploty a tlaku hélia.

Prevádzkové parametre:

  • Maximálna teplota na výstupe z reaktora : 520 °C
  • Maximálna teplota na vstupe do reaktora : 250 °C
  • Prevádzkový tlak: 7,0 MPa
  • maximálna teplota na výstupe z reaktora: 520°C
  • maximálna teplota na vstupe do reaktora: 250°C
  • prevádzkový tlak: 7,0 MPa
  • maximálny tepelný príkon: 500 kW
  • nominálny tepelný príkon: 220 kW

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. realizuje pre zákazníka Kompala,a.s. v prevádzke energetického zdroja na spaľovanie fermentovanej zmesi a bioplynu ES Badín “ kompletnú výmenu batérie č.5 EKA“