Projekty v realizácii

  • Oprava tlakového celku kotla K2, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď
  • Parovod kotla K6 , Veolia Ulitites Žiar nad Hronom,a.s.
  • Inštalácia vodotrubného kotal kotla K4, Považský cukor,a.s.

Aktuality

  • Elektrokotol EBO V2
  • Rekonštrukcia energetického zdroja ENSTRA Power Generation Lučenec,s.r.o.
  • Vákuové odplynenie doplňovacej vody – Martinská teplárenská , a.s.

Referencie

Medzi našich spokojných klientov sa zaradili aj spoločnosti, ako napr. GeLima, a.s. , Liptovský Mikuláš, HEINEKEN ,a.s., Bratislavská teplárenská ,a.s., Mondi SCP, a.s., Ružomberok…

Galéria

Výstavba kotla na spaľovanie biomasy, rekonštrukcia ohrievačov kotla, výroba vstrekových komôr pre reguláciu teploty pary…
Nahliadnite do fotodokumentácie projektov.

Predstavenie spoločnosti

V energetike máme dominantné postavenie a aktívne sa zapájame na racionalizáciách tepelných hospodárstiev v priemyselných podnikoch a v mestách. Cieľom racionalizačných opatrení je zvyšovať úspory pri výrobe, rozvode primárnych a sekundárnych zdrojov. Návrhy technických riešení predmetných projektov sa zameriavajú na úsporu palív a spotrebu tepla. Ďalej riešime projekty zamerané na úspory paliva, elektrickej energie, technologickej vody, ako aj nákladov na opravy a údržby energetických zariadení. Súčasťou technických riešení a navrhovaných projektov je znižovanie zaťaženia životného prostredia emisiami zo spaľovacích procesov a ekologizácia energetických zariadení.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. sa radí medzi popredné firmy v Slovenskej republike v oblasti komunálnej a priemyselnej energetiky. Spoločnosť disponuje kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhodobé skúsenosti z tuzemských a zahraničných energetických stavieb.

Svojím partnerom ponúkame obchodné, inžinierske, výrobné, montážne a servisné služby. Náš hlavný cieľ je poskytnúť každému zákazníkovi optimálne technické riešenie s využitím najmodernejších energetických zariadení pri rekonštrukciách, opravách a investičných zámeroch.
Poskytujeme našim zákazníkom systém jedného dodávateľa – realizovať dielo na kľúč.

systém kvality ISO 9001:2000

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. má od roku 2004 zavedený , udržiavaný a dokumentovaný systém kvality ISO 9001:2000.

Funčnosť systému je preverovaná internými auditmi kvalifikovanými internými auditormi.
Pre všetky svoje činnosti spoločnosť spľňa kalifikačné požiadavky a vlastní oprávnenia na činnosti v rozsahu svojho predmetu podnikania.

Projekty

logo_isengmont_200x37

Experimentálna héliová slúčka “ Výskumné centrum ALLEGRO „

Dodávka , výroba, montáž primárneho a sekundárneho okruhu héliovej slučky, 520 C, 7 MPa
logo_isengmont_200x37

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.

Dodávka „na kľúč“ modifkácia parného kotla K6 na spaľovanie uhlia na spalinový kotol s inštaláciou predradenej technológie pre splynovanie biomasy.
logo_isengmont_200x37

Mondi SCP, a.s., Ružomberok

Získanie tepla zo spalinových kotlov 60 t/hod , návrh, dizajn, výroba a montáž spalinových výmenníkov.